Elkraftteknik


Vi har erfarenhet att arbeta brett inom teknikområdet med inriktning mot industriell kraftförsörjning, elkraftproduktion, drivsystem reläskydd och selektivplaner. Vi har medverkat i ett stort antal internationella ny- och ombyggnadsprojekt främst med inriktning mot kraftgenerering. Elkonsulten kan även erbjuda montageledning inom kärnområdena.

Kontakta oss