Elkonsulten

Ett oberoende kunskapsföretag inom
Elkraftteknik & Automation

​- Fast i en högre klass

illustration png1illustration png1
illustration png1

Elkonsulten är ett oberoende konsultbolag som erbjuder tjänster inom projektledning, elkraftteknik och industriell IT​

Elkonsultens verktygslåda

vadvigorvadvigor
vadvigor

Elkonsulten:​

  • Utvecklar sina medarbetare till att täcka in kunskaper inom traditionell elkraftteknik i kombination med moderna IT-lösningar​
  • Arbetar för teambildning dels för den egna personalen men även för kunder och partners​
  • Förfogar över ett nätverk av externa resurser och därigenom en flexibel organisation, som lätt anpassas efter marknadens krav.​
  • Utför dels uppdrag från det egna kontoret eller ingår som en kompetens- och resursförstärkning i kundens organisation.​
  • Sätter alltid kundnyttan i första rummet.​