Elkonsulten

Ett oberoende kunskapsföretag inom
Elkraftteknik & Automation

​- Fast i en högre klass

illustration png1illustration png1
illustration png1

Historian bakomElkonsulten AB i Finspång


Elkonsulten i Finspång AB startades 1988 ​av Bengt Hiller och Göran Fernholm. ​Verksamheten bedrevs ursprungligen även ​
som elinstallatör.​

​Under 1989 blev både Bengt och Göran​ engagerade i konsultuppdrag för ABB Carbon.​ Göran arbetade med elkonstruktioner och​ platsuppföljning vid byggnation av PFBC​-anläggningen i Värtan. Bengt jobbade även​ han med Värtan men anlitades även för att​ hålla i CAD-support på ABB Carbons konstruk-​tionsavdelning. ​

Efter 1989 har bolaget endast bedrivit ren konsult-​
verksamhet.​

Hösten 1992 anställdes Paul Westerberg, som tidigare arbetet som konsult åt ABB Carbon, då som anställd på WEPAB/BENIMA.​

Hösten 1994 beslutade sig Göran för att hoppa av Elkonsulten och flytta till Örebro, Paul köpte Görans halva i bolaget och sedan dess har Bengt och Paul drivit bolaget tillsammans.​

Från 1995 till 2002 ökade antalet anställd till ca.10 vilket sedan varit en stabil numerär.​
Elkonsulten har deltagit i en stor mängd kraftverksprojekt världen över, stora beställare har varit ABB, SIEMENS och ALSTOM.​

Elkonsulten har även deltagit i lokala projekt för bl.a. Tekniska Verken i Linköping, AREVA Uddcom och lokala industrikunder i Östergötland och Närke.​
historikhistorik
historik