Elkonsulten

Ett oberoende kunskapsföretag inom
Elkraftteknik & Automation

​- Fast i en högre klass

illustration png1illustration png1
illustration png1

Jonas Hellman - Pågående uppdrag

Tekniska Verken - Linköping
Tekniks delprojektledare för införande av nytt mät och miljöredovisningssystem för processdata på Tekniska Verken i Linköping 2015-2017
Tekniks delprojektledare för uppgradering av styrsystem, ABB 800xA, på kraftvärmeverket Gärstad, Tekniska Verken i Linköping 2016-2017